buro-wever 700

 

De onderstaande documenten zijn voor belangstellenden vrij te downloaden en hebben voornamelijk betrekking op de bouwhistorie van, en op de hedendaagse ontwikkelingen in Hattem.

 • pdf Jubileumnummer 40 jaar Stichting Stadskern Hattem
  Het Jubileumnummer van Stichting Stadskern Hattem, is als een katern bij het tijdschrift Monumenten in 2008 verschenen en behandeld diverse onderwerpen over Hattem, waaronder de restauratie van het Heilige Geestgasthuis en de Tuinhuisjes aan de gracht.
 • pdf Tekening Heilige Geestgasthuis Hattem
  De resultaten van het bouwhistorisch onderzoek van het pand Kruisstraat 3 / Gasthuissteeg 1 zijn verwerkt in deze tekening met de twee belangrijkste bouwfases van het Heilige Geestgasthuis. In 1658 werd dit Hattemse gasthuis opgeheven, vanwege de gevolgen van de twee jaar eerder heersende pestepidemie. Het gasthuis werd woonhuis, waarbij ondermeer de verdieping werd ingebracht en een kelder werd ingegraven.
 • pdf Tekening Christelijke Lagere School Hattem (anno 1879)
  In 1879 werd het voormalige gasthuis binnen Hattem, die al weer ruim 200 jaar dienst had gedaan als woonhuis, verbouwd tot een Christelijke Lagere School (nu de Van Heemstraschool geheten). De architect L.G. Richter uit Winterswijk ontwierp het plan met een eclectische vormgegeven straatgevel zonder toegangsdeur. Wegens ruimtegebrek verhuisde de school in 1913 naar een ruimere nieuwe locatie net buiten de stad.
 • pdf Restauratie tuinhuisjes in Hattem voltooid.
  Dit specifieke artikel verscheen in 2011 in het tijdschrift Monumenten na het gereedkomen van de zes tuinhuisjes, een project van Stichting Stadskern Hattem.
 • pdf De voormalige synagoge van Hattem
  Heemkunde Hattem bundelde in 2011 diverse bijdragen over ‘De geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Hattem’ in het nummer 127. Het artikel ‘De voormalige synagoge van Hattem’ m.b.t. de huisvesting van deze kleine geloofsgemeenschap was hier een bijdrage van.
 • pdf Tekening synagoge Hattem (anno 1873)
 • pdf Hattem, een bloeiende stad
  Dit documentje, genaamd ‘Hattem, een bloeiende stad’, omvat een aantal ideeën voor de binnenstad van Hattem en was een vrijblijvende bijdrage voor het Dromenboek van de gemeente Hattem (2014)
 • jpg Informatieposter F. A. Hoefer, Het Hooge Huis en tuinprieel
  In het 2016 gereedgekomen tuinprieel bij het Hooge Huis, een project van de gemeente Hattem en Stichting Stadskern Hattem zijn op de middenzuil vier informatieborden aangebracht, waarvan hier een samenvattende informatieposter.